Mobbing a Cybermobbing am Schoulalldag

Dënsdeg, den 12. Mäerz, hate mer e ganz intressanten a gutt besichten Infoowend zum Thema Mobbing bei Kanner a Jonker. D’Presentatioun vun der Referentin, Madamm Manette Kayser, vum Centre de développement socio-émotionnel fannt Dir ënner “Downloads”.

LU
Scroll to Top