Santé & Bien-Être op dem Chrëschtmaart

Nouveau: Malheureusement, le cours de Pilates prévu pour samedi 11/12 au Veräinsbau a dû être annulé à cause d’une mise en quarantaine…

Am Bastelatelier kënnen d’Kanner Chrëschtkaarten bastelen, Schampesstëpp bemolen fir un de Beemchen ze hänken a munches méi.

E bëssi Beweegung fir tëschenduerch kréien se am Sportsparcours proposéiert, deen am nämmlechte Sall opgeriicht ass.

en_GB
Scroll to Top