Konferenzen, Seminare, … / Conférences, seminaires…

23/11/2021Eis Ernährung (Lëtzebuergesch)Stéphanie ROSQUIN, Diététicienne, ReulandCentre culturel & sportif Heffingen
7/12/2021Virbereedung op d’PensiounHeng FEIT, Pensiounscoach, BeaufortCentre culturel & sportif Heffingen
Trilogie fir d’Liewensenn  Nathalie FREVEL, Hiefenech, Omega 90  Heffingen (salle à déterminer)
13/1/2022Lescht Hëllef (1)
20/1/2022Lescht Hëllef (2)
27/1/2022Leschte Wellen
3/2/2022Lescht Begleedung
Cours régulier, p. ex. : / Regelmäßeg Couren, z. B. :
F-A-C Fesses-abdo-cuissesMO/lundi 20h00-21h00Maison Relais, ReulandRodolfo MEJIA sbehiefenech@gmail.com
Fitness: Basic Training + Core Training DO /jeudi 18h00-19h00 parallelCentre culturel & sportif HeffingenLuca DIFINO difino.luca@gmail.com  
en_GB
Scroll to Top